Logo

İŞBİRLİKLERİ

Üniversite İşbirliği
Adnan Menderes Üniversitesi
Afganistan Kabil Üniversitesi Akademik İşbirliği
Akdeniz/Karadeniz/Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)
Anadolu Üniversitesi
Andrei Saguna Üniversitesi
Ankara Üniversitesi BİYEP/ÖYEP Protokolü
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesanat Üniversitesi
Balkan Üniversitesi
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği
Beyaz Rusya Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi
Exeter Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Hochschule für Technik Zürich Üniversitesi
Hollanda Lieden Üniversitesi
Ingenieurschule Zürich Üniversitesi
Karabük Üniversitesi ile SAÜ ortak Y. Lisans programı açılması
Kazakistan Euroasian Üniversitesi Karaganda Metalurji Enstitüsü
Kırgız Cumhuriyeti Bilim, İlim ve Kültür Bakanlığı Osh Teknoloji Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi (TUS)
Kosova Pristina Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kyoto Üniversitesi
Macaristan/Miskolc Üniversitesi İşbirliği Anlaşması
New Mexico Tech Üniversitesi
Newyork Polytechnic Üniversitesi
Ohio Üniversitesi
Oldenburg Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik işbirliği protokolü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ovidius Üniversitesi
Plattsburgh New York Devlet Üniversitesi
Polonya/Rzeszow Üniversitesi Bilimsel İşbirliği Anlaşması
Rostov Devlet İnşaat Mühendisliği
Santa Maria Üniversitesi (Caracas)
SAÜ- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Müh.
SAÜ- Avrupa Politeknik Üniversitesi
SAÜ- Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslar arası Öğrenci Kabulü Sınavı Protokolü
SAÜ- Djilali Bounaama Khemis-Miliana Üniversitesi
SAÜ- Gedik Üniversitesi
SAÜ- Gelir İdaresi Bşk, Hacettepe Üniversitesi
SAÜ- Haliç Üniversitesi arasında Çevirimiçi Ders İçeriği ve Uzaktan Eğitim Desteği İşbirliği Protokolü
SAÜ- Irak İnsani Gelişim Üniversitesi İşbirliği Protokolü
SAÜ- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğrencileri İstanbul Dışı İllerde İhtiyaç Duyulan Öğrenci Hizmetlerini Dğer Ünv.bünyesinde yürütülmesi
SAÜ- Jerash Üniversitesi İşbirliği Protokolü
SAÜ- K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi İşbirliği Protokolü
SAÜ- Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ABD ortak Doktora
SAÜ- Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi/Fas Arasında İşbirliği Protokolü
SAÜ- Sinop Üniversitesi Eğitim Bilimleri Alanında Eşzamanlı İnteraktif Eğitim İşbirliği Protokolü
SAÜ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arasında Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Prot…
SAÜ- Yarmouk Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Protokolü
SAÜ- Yarmouk Üniversitesi/Ürdün ile İşbirliği Protokolü
SAÜ- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD
SAÜ- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İşbirliği Protokolü
SAÜ- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Farabi Değişim Programı Protokolü
SAÜ- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ortak Lisansüstü Program Açılması
SAÜ-Abhazya Devlet Üniversitesi
SAÜ-Ahmet Yesevi Üniversitesi
SAÜ-Ankara Üniversitesi karşılıklı Kütüphanelerden yararlanma
SAÜ-APEC Üniversitesi İşbirliği Protokolü Taslağı
SAÜ-Bitlis Eren Üniversitesi
SAÜ-Boğaziçi Üniversitesi ÖYP Yabancı Dil Eğitimi Hk.
SAÜ-Bulgaristan Sofia Milli Akademi (Vasil levski) arasında işbirliği
SAÜ-Bursa Teknik Üniversitesi Arasında Çevrimiçi Ders İçeriği Sunma ve Uzaktan Eğitim Desteği İşbirliği Protokolü
SAÜ-Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Ortak Lisansüstü Prog.
SAÜ-Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Mohamed Cherif Messaadia Üniversitesi- Souk Ahras
SAÜ-Dokuz Eylül Üniv. ÖYP Yabancı dil eğitim sözleşmesi
SAÜ-Düzce Üniversitesi Arasında Ortak lisansüstü Program Açılması ve Uyg. İlişkin Protokol
SAÜ-Düzce Üniversitesi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol
SAÜ-Guelma (Cezayir) Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması
SAÜ-Gvernors State University (USA)
SAÜ-Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi
SAÜ-İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü
SAÜ-İstanbul-Arel Üniversitesi
SAÜ-İtalya Foggia Üniversitesi
SAÜ-Karabük Üniversitesi Ortak Lisansüstü Program Açılması
SAÜ-Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlahiyat)
SAÜ-KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İşbirliği Protokolü
SAÜ-Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler End. İngiliz Dili Eğitimi ABD.Doktora Prg.
SAÜ-Komrat devlet Üniversitesi (Moldova)
SAÜ-Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi (Kazakistan) İşbirliği Protokolü
SAÜ-Lumina-Güney Doğu Avrupa Üniversitesi İşbirliği Protokolü
SAÜ-LVİİVAN FRANKO ulusal Üniversitesi arasında işbirliği
SAÜ-Macaristan Kaposvari Üniversitesi 7.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi protokolü
SAÜ-Malezya Pahang Üniversitesi (Mevlana Değişim Prog.)
SAÜ-Methodius Üniversitesi (Mekadonya)
SAÜ-National University of Tarinan
SAÜ-Nevşehir Üniversitesi Ortak Lisansüstü Program Açılması
SAÜ-Oxford House College Üniversitesi işbirliği protokolü
SAÜ-Özyeğin Üniversitesi arasında 1513 TTO Rehberlik Hizmetine Yönelik İşbirliği Söz.
SAÜ-Prizen Üniversitesi
SAÜ-Putra Üniversitesi Malezya
SAÜ-SAÜSEM ve Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uyg. Mrk. (GTU SEM) Arasında Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi Konusunda İşbirliği Protokolü
SAÜ-Southern University and Agricultural and Mechanical College arasında işbirliği
SAÜ-Suriye Damascus Üniversitesi İşbirliği protokolü
SAÜ-Tebriz Üniversitesi (Tebriz-İran) Eğitim Kültür ve Bilimsel Araşt.İşbirliği Protokolü
SAÜ-Trıboli Üniversitesi/Lübnan Arasında İşbirliği Protokolü
SAÜ-Ukrayna Chernivtsi Devlet Üniversitesi
SAÜ-Ukrayna National University arasında işbirliği
SAÜ-ULUSLARARADI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
SAÜ-Uluslararası Balkan Üniversitesi
SAÜ-Uluslararası Vizyon Üniversitesi –Makedonya
SAÜ-Uneversity Of Tabriz – İran arasında işbirliği
SAÜ-University of East London Üniversitesi
SAÜ-Ürdün ZERQA Üniversitesi Arasında “Akademik İşbirliği Anlaşması”
SAÜ-Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolü
SAÜ-Yeni Yüzyıl Üniversitesi
SAÜ-ZERQA Üniversitesi ÜRDÜN
SAÜ-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilim. Enst. Ortak Doktora Prog. Açılması
St. Petersburg Devlet Üniversitesi
The Fachhochshule Aachen Üniversitesi
Trakya Üniversitesi-Filibe Bulgaristan Gıda Teknolojileri Üniversitesi
Tuzla Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Ukrayna Kitovograd Devlet Teknik Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
V.N.Krazın Kharkiv National Üniversitesi
Varna Ekonomi Üniversitesi
Varna Teknik Üniversitesi
YÖK-ABD Mucıa Üniversitesi
Zaragoza Üniversitesi
Zenica Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (TUS)
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyoloji ABD Ortak Doktora Programı Protokolü