Logo

Strateji

S.5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.

S.6. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak.

Süreçler

Araştırma ve Geliştirme Süreci

1.Eğitim ve Öğretim Yönetimi

2.Eğitim ve öğretim Uygulamaları

3.Stajyer, Staj Yeri ve Staj İzleme

Uygulama ve Toplumsal Hizmet Süreci

1.Topluma Destek

2.Toplumsal Hizmet Üretimi

3.Mezunlarla İlişkiler

Sakarya Üniversitesi