Strateji

S.1. Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek.

S.4. Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak.

S.5.Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.

Süreçler

Eğitim ve Öğretim Süreci

1. Eğitim ve Öğretim Yönetimi

2. Eğitim ve öğretim Uygulamaları

3. Stajyer, Staj Yeri ve Staj İzleme

Araştırma ve Geliştirme Süreci

1. Bilgi Üretimi

2. Proje Destek ve Teşvik Değerlendirme ve İzleme

3. Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü

Bireysel Performans