Strateji

S.7. Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

S.2.Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak.

Süreçler

İdari ve Destek Süreçleri

1. Hukuki İşlemler

2. Muhasebe İç Kontrol ve Kalite Geliştirme

3. Personel İşlemleri

4. Öğrenci İşleri

5. İdari ve Mali İşler

6. Bilgi İşlem ve Teknik Bakım Onarım

7. Kütüphane ve Dokümantasyon

8. Sağlık, kültür, barınma, spor ve İşletmeler

9. Yapı İşleri ve Teknik Bakım Onarım

10. Döner Sermaye İşletmesi

11. Basımevi

12. Güvenlik Hizmetleri

13. Kalite Yönetimi

14. Eğitim ve Öğretim Birimleri İdari Hizmetleri

Sakarya Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü